Opnieuw in 2020! : Masterclass Communicatie in Positie in 3 Stappen

Klik hier voor informatie over de Masterclass COMMUNICATIE IN POSITIE IN 3 STAPPEN

De vraag ‘Wat doen we met communicatie?’ wordt in organisaties te vaak beperkt tot de vraag op welke plaats de communicatieprofessionals moeten zitten of hoeveel fte’s er nodig zijn. Veel interessanter is hoe communicatie als competentie van iedereen en als vak van sommigen positie krijgt in de organisatie. De vraag naar de plaats in de organisatie of het aantal fte’s is pas de laatste vraag in een reeks van 3×3 vragen die in deze masterclass aan de orde komen.

Visie op communicatie
De masterclass gaat over de functie van communicatie. Die wordt uiteengelegd in twee aparte aspecten: waar moet communicatie in de organisatie voor dienen en welke rol moeten de communicatieprofessionals daarin spelen. De visie daarop is daarom ook tweeledig: De functie die communicatie heeft in een organisatie en de basisprincipes van goede communicatie voor de organisatie worden verwoord in een communicatievisie. De rol die communicatieprofessionals spelen, het aanbod dat zij doen en de kwaliteiten die zij hebben worden verwoord in een communicatiedienstverleningsvisie.

Het Communicatiehuis
Om deze twee aspecten van communicatie voldoende aandacht te geven heb ik de methode van het Communicatiehuis bedacht. Daarin worden de ijkpunten beschreven van goede communicatie, wie daarin welke rol speelt en hoe die communicatie wordt georganiseerd.
Het Communicatiehuis bestaat uit 3 bouwlagen die elk betrekking hebben op 1 vraag:

1 Wat is er in deze organisatie nodig op communicatiegebied?
2 Hoe brengen we daar focus in?
3 Hoe organiseren we dat op zo’n manier dat het gaat werken?

Tijdens de masterclass worden deze drie vragen elk onderverdeeld in 3 subvragen waardoor de deelnemers bij de hand worden genomen om zelf op zoek te gaan naar het ideale Communicatiehuis voor de eigen organisatie of klant.

Professioneel communicatiemanagement
Communicatieprofessionals willen graag vroeg aan tafel zitten als serieuze gesprekspartner, met name om de buitenwereld binnen te brengen en daarmee bij te dragen aan de ontwikkeling van beleid. Helaas worden afdelingen Communicatie nog te vaak gezien (of stellen zich op) als afdelingen die beleid achteraf begrijpelijk en acceptabel maken in plaats van ook te helpen begrijpelijk beleid en juiste strategische keuzes te ontwikkelen. Dit komt vaak omdat afdelingen nog niet de juiste tools bezitten maar ook omdat communicatie überhaupt nog niet zo’n thema is in de boardroom. Tijdens de masterclass gaan we daarom uitgebreid in op de vraag hoe communicatie beter in positie kan komen en communicatie op een professionele manier gemanaged kan worden.

Ieder zijn eigen Communicatiehuis
Er bestaat niet één ideaal Communicatiehuis, er is dus geen standaard voor. Iedere organisatie verdient een eigen ontwerp. Er zijn wel basisprincipes zonder welke het Communicatiehuis niet meer wordt dan een bouwval of eeuwig in aanbouw blijft. Behandeld worden de thema’s en de vragen die je nodig hebt om in drie stappen een solide Communicatiehuis te ontwerpen. Een huis van waaruit het voor iedereen in de organisatie en daaromheen effectief communiceren is.

Betteke van Ruler: ‘Communicatie is een essentiële productiefactor’

Betteke van Ruler, Hoogleraar Corporate Communicatie en Communicatiemanagement, over het cruciale belang van zichtbaarheid. ‘Bij de case van ING dacht ik: op welke planeet leven jullie?’