Welkom op mijn website

Het is mijn ambitie om een brug te slaan tussen communicatietheorie en communicatiepraktijk. Ik heb een lange carrière achter de rug in zowel wetenschap als praktijk; in deze fase wil ik communicatieprofessionals inspireren om zich voortdurend te blijven ontwikkelen in het zo mooie en leuke maar ook lastige communicatievak. Ik heb verschillende modellen voor de praktijk ontwikkeld, veel onderzoek ernaar gedaan en erover geschreven, en ik houd er graag lezingen en workshops over. Op deze site vind je informatie over mijn boeken, artikelen em masterclasses, je vindt een aantal blogs en een aantal downloads. Je mag ermee doen wat je wilt, mits je de bron ervan vermeldt.

4e herziene druk!

Nu met nieuw hoofdstuk: Het Strategisch Communicatie Frame in Actie.

Daarin beschrijven 25 professionals uitvoerig hoe zij het Frame voor het ontwikkelen van hun strategie gebruikten en wat zij als do's en dont's aan de lezer willen meegeven. Enkele citaten:

"Het Frame toont in één oogopslag waar de toegevoegde waarde van onze afdeling Communicatie ligt en wat haar kerntaken zijn."

"Het blijken niet alleen communicatieteams te zijn die er baat bij hebben."

"Door het gebruik van het Frame leveren wij nu een 'one-pager' op, die alles behelst wat relevant is en niet meer. Al het overtollige vet is eraf gesneden."

Klik op de afbeelding voor meer informatie