Communicatie in Positie
Introductie van het Communicatiehuis

Breng COMMUNICATIE IN POSITIE met de nieuwe methode van Het COMMUNICATIEHUIS

De zinsnede ‘wat doen we met communicatie?’ wordt in organisaties te vaak beperkt tot de vraag op welke oplaats de communicatieprofessionals moeten zitten of hoeveel FTE’s er nodig zijn. Veel interessanter is hoe communicatie als competentie van iedereen en als vak van sommigen positie krijgt in de organisatie en hoe daardoor de functie van communicatie en van de communicatieprofessionals beter tot zijn recht kan komen. Daarover gaat dit boek.
In 2014 schreef ik samen met Frank Körver Het Strategisch Communicatie Frame, methode voor agile strategieontwikkeling. De methode die daarin wordt beschreven bestaat uit acht bouwstenen. Eén van die bouwstenen is Visie, dat wil zeggen de bril waardoor je kijkt. Bij het werken met Het Strategisch Communicatie Frame merkte ik hoe wezenlijk die bouwsteen is voor de ontwikkeling van welke strategie dan ook, en tegelijkertijd hoe lastig het voor veel communicatieprofessionals is om hun visie expliciet te maken.

Vormgeving van de communicatiefunctie

In dit boek laat ik zien hoe je tot een scherpe visie kunt komen. Het draait daarbij om twee vragen: welke functie heeft communicatie in de organisatie
(in de betekenis van ‘waar dient het voor’) en welke functie hebben communicatieprofessionals daarin (in de betekenis van ‘welke rol hebben zij’). De functie die communicatie heeft in een organisatie en de basisprincipes van goede communicatie voor deze specifieke organisatie worden verwoord in een ‘communicatievisie’. De rol die communicatieprofessionals spelen, het aanbod dat zij doen en de kwaliteiten die zij hebben worden verwoord in een ‘communicatiedienstverleningsvisie’. Ik kom in dit boek dus uit op twee verschillende onderdelen van visie.
Om communicatie als competentie en als vak in positie te brengen heb ik de methode van het Communicatiehuis bedacht. Daarin worden de ijkpunten beschreven van goede communicatie, wie daarin welke rol speelt en hoe die communicatie wordt georganiseerd. Er bestaat in mijn ogen geen ideaal Communicatiehuis dat overal toepasbaar is; er is dus
 geen standaard. Iedere organisatie verdient een eigen ontwerp. Dit boek biedt de thema’s en de vragen die je
 nodig hebt om in drie stappen een eigen huis te ontwerpen en zelf de antwoorden erop te vinden.
Word de architect van je eigen Communicatiehuis,
 op maat gesneden, zodat het past bij jouw organisatie of klant. Dit boek helpt je daarbij. Het biedt je een methode om communicatie in positie te brengen en biedt ook veel achtergrondinformatie om je te helpen keuzes te maken, met achterin ook veel funderende kennis over het vakgebied van de communicatie, voor wie daar behoefte aan heeft.