Maatschappelijke Functies

Huidige functies
 • Lid Raad van Advies Faculteit Sociale Wetenschappen van de VU
 • Lid Raad van Advies Onderwijs en Professionalisering Logeion
 • Lid Raad van Advies Communicatie Milieu Centraal
 • Lid Adviesraad Communicatie Magazine
 • Lid Beroepenveldcommissie Hogeschool Leiden
 • Lid Beroepenveldcommissie Hogeschool InHolland
 • Lid Jury Direct Duidelijk Prijzen voor Overheidscommunicatie
 • Member Editorial board of Public Relations Review
 • Chair Euprera PhD Award
 • Member Editorial board of Communication Management Review at the Edward Bernays College of Communication Management
 • Lid Redactieraad Tijdschrift voor Communicatiewetenchap
 • Reviewer Euprera
 • Reviewer ICA, International Communication Association
 • Reviewer Bledcom
 • Voorzitter Jury Amsterdamse Communicatie Prijs van het Communicatie Netwerk Amsterdam
 • Voorzitter AUDIT Visitatiecommissie van GKSV
 • Lid jury Student Award Porter Novelli

  Recente functies
 • Lid Raad van Advies Rijkswaterstaat
 • Lid jury Transparantprijs
 • Lid Strategische Adviesraad Witteveen + Bos
 • Lid Beroepenveldcommissie Fontys Hogeschool
 • Lid visitatiecommissie HBO Communicatie Vlaanderen
 • Voorzitter adviesraad marketing en communicatie Nederlands Bijbel Genootschap (lancering Nieuwe Bijbelvertaling)
 • Lid projectteam European Communication Monitor
 • Voorzitter jury PR Talentprijs (voor HBO studenten in Nederland en Vlaanderen)

  Eerdere functies
 • Chair Public Relations Division ICA, International Communication Association
 • President Euprera, European Public Relations Education and Research Association
 • Member of the Board of the European Communication Association, ECA
 • Member International Project Team of the European Communication Monitor
 • Co-organizer BledCom
 • Lid Accreditatiecommissie NVAM
 • Member Advisory board Journal of Marketing and Communication Management, University of Pretoria
 • Lid Adviesraad 3VO, Verenigde Verkeers Veiligheids Organisaties
 • Lid redactieraad Commam, vakblad voor overheidscommunicatie
 • Secretaris van de werkgroep onderwijs van de Vereniging Studie en Onderzoek Massacommunicatie, VSMO
 • Voorzitter Adviesraad Ad Valvas, Vrije Universiteit
 • Voorzitter Adviesraad Trajectum, Hogeschool Utrecht
 • Lid begeleidingscommissie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid
 • Lid commissie kwaliteitsverbetering onderwijs van de Hogeschool Utrecht
 • Lid commissie kwaliteit van de Vereniging voor Overheidscommunicatie VVO
 • Secretaris van het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Voorlichters

  Onderscheidingen, honors/awards
 • Officier in de Orde van Oranje Nassau
 • ICA Fellow | International Communication Association
 • Honorary Fellow ASCoR | Amsterdam School of Communication Research | Universiteit van Amsterdam
 • Honorary member / Erelid Logeion | De Nederlandse Beroepsorganisatie voor Communicatieprofessionals
 • Honorary member / Erelid Euprera | European Public Relations Education and Research Association
 • Robert Heath Top Paper Award | Professionals are from Venus, Scholars are from Mars