Communicatie is een vak: 60 specialismen op een rij

Specialismen _cover_voor

Professionele communicatie is een mooi, ingewikkeld en omvangrijk vakgebied. Het biedt werk aan zo’n 140.000 professionals en de verwachting is dat de vraag naar communicatieprofi’s de komende jaren verder zal toenemen. Het staat bovendien niet stil maar vernieuwt, verbreedt en verdiept zich voortdurend. Daardoor ontstaan allerlei verbindingen met andere vakgebieden en nieuwe profielen.

Konden we tien jaar terug nog toe met de simpele verdeling van de voorlichter, de pr manager en de reclamemaker, nu zien we een waaier aan specialismen, van de creatief, de webredacteur en de campagnevoerder tot de specialist in organisatieverandering en de coach van de manager. Zo bezien kunnen we beter praten over een vakgebied, zoals de zorg of de bouw, met daarbinnen een groot aantal specialismen.

In dit boek komen 60 communicatieprofessionals aan het woord over wat zij doen, wat er interessant, leuk en/of moeilijk aan is en welke competenties zij vinden dat je nodig hebt voor hun specialisme.

www.managementboek.nl/boek/9789492196118/communicatie-is-een-vak-betteke-van-ruler

IMG_4403