Het Strategisch Communicatie Frame' is een praktische methode die helpt de juiste keuzes te maken. Het schrijft niet voor wat u moet doen of welke strategie de beste is. Die keuzes maakt u. De methode helpt u om de béste keuzes te maken. Het dwingt u na te denken over uw visie op communicatie, over uw doelen en over hoe u die doelen wilt gaan realiseren. Het maakt continu inzichtelijk waar u naartoe werkt en of u nog steeds met de goede dingen bezig bent. Dit boek laat zien wat het belang is van een goede strategie en het helder weergeven daarvan. Vanuit een stevige theoretische basis maar met volop aandacht voor de praktijk. Het staat vol relevante inzichten, praktische tips en interessante columns van toonaangevende communicatiedirecteuren.

In 'Communicatie NU 2' vind je alles over trends in het vak, de actuele thema's, de lastige zaken waar communicatieprofessionals tegenaan lopen en hoe ze die oplossen. En ook de nieuwste onderzoeken en visies, plus veel wetenswaardigheden, carrièremogelijkheden en tips.
Betteke legt uit over het waarom en hoe van het Strategisch Communicatie Frame
Betteke van Ruler, Noelle Aarts en Guido Rijnja over accountability: ✏︎Social Accountability,
✏︎Professional Accountability,
✏︎Decisional Accountability en
✏︎Performative Accountabilit
y

Scrum and education work
Betteke over het Communicatiekruispunt
Betteke over het Strategisch Communicatie Frame
Betteke over Communicatie in Positie m.b.v. de methode van Het Communicatiehuis